För engångsbruk

Tillverkad i Finland

Produkten är inte en personlig skyddsutrustning

3 lager

Filtreringseffektivitet 88 %

Ej för medicinskt bruk

Bruksanvisning för ansiktsmasken

NeSu Basic -folkmaskerna finns tillgångliga överallt i Finland. Läs bruksanvisningen före användning.

Lue käyttöohjeet / Read the instructions / Läs bruksanvisningen:

KäyttöohjeetInstructionsBruksanvisning

88%

Filtreringseffektivitet. Baseras på VTT:s mätning.

+20%

Cirka 20–40% mer effektiv filtrering än i bomullsmask.