För engångsbruk

Tillverkad i Finland

Har flerskikt

För medicinskt bruk

Bruksanvisning för näs- och munskyddet

NeSu Professional näs- och munskydden är avsedda att användas av vårdpersonal och andra
yrkesverksamma som behöver effektiv filtreringseffekt. Läs bruksanvisningen före användning.

Lue käyttöohjeet / Read the instructions / Läs bruksanvisningen:

KäyttöohjeetInstructionsBruksanvisning

Minst98%

Filtreringseffektivitet.

Tillverkad i Finland.