För engångsbruk

Tillverkad i Finland

Filtreringseffektivitet minst 99 %

Flerlagers skydd

För medicinskt bruk

Typ II -skydd

Bruksanvisning för näs- och munskyddet

NeSu Professional UltraSoft näs- och munskydden är avsedda att användas av vårdpersonal och andra
yrkesverksamma som behöver effektiv filtreringseffekt. Läs bruksanvisningen före användning.

Lue käyttöohjeet / Read the instructions / Läs bruksanvisningen:

KäyttöohjeetInstructionsBruksanvisning

Minst99%

Filtreringseffektivitet.

Tillverkad av mycket
mjukt material.