Traditions of Clean Air

Filterpak

Filterpak är ett finskt företag som fokuserar på ansiktsmasker, luftfilter och luftreningslösningar. Dagens Filterpak tillverkar och skräddarsyr luftfilter, kontraktstillverkar private label -produkter, bedriver aktiv och kontinuerlig produktutveckling och importerar MANN + HUMMEL -luftfilter.

Inriktiningen på att förbättra företagets arbetsförhållanden och driftsmetoder samt att öka produktionseffektiviteten har framgångsrikt burit frukt fram till denna dag. Filterpak har vuxit från ett garageföretag som en person drivit till en pionjär inom ren och hälsosam luft med 55 anställda.

Gemenskap

En av Filterpaks kärnvärden är närhet till människor – vi investerar ständigt i att förbättra arbetsförhållandena och våra anställdas välbefinnande. Vi tror att omsorgen om våra anställda och vår arbetsmiljö bidrar till att kunna bygga ett välfungerande företag. Som familjeföretag vill vi stöda hela vår arbetsgemenskap och möjliggöra en lång och meningsfull karriär för oss alla.

Vid tillverkningen av NeSu försöker vi alltid välja en inhemsk lösning. Med våra beslut vill vi vara delaktiga i att hämta mer arbete och möjligheter till Finland.

Ansvar först

Ansvar är en stor del av vår verksamhet oavsett om det handlar om vår personal, miljön eller vårt arbete. Vår verksamhet bär Nyckelflaggan-märket för finskt arbete. Det är viktigt för oss att våra kunder och samarbetspartners vet att vår verksamhet är inhemsk.

FRÅN FINLÄNDARE TILL FINLÄNDARE

Våra inhemska NeSu-masker tillverkas i Hangö.

Filterpak.fi